Klachtenprocedure

Indien u een klacht heeft is dat heel vervelend voor beide partijen. Wees eerlijk als u het ergens niet mee eens bent door dit te bespreken. Ik zie een klacht namelijk niet direct als een punt van kritiek, maar als een kans om iets nog verder te verbeteren.

Indien uw klacht mondeling niet naar wens wordt afgehandeld, kunt u deze binnen twee weken schriftelijk indienen bij:

Desired Behavior, Zwinweg 3, 4437 ND Ellewoutsdijk.

De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.

Binnen twee weken na ontvangst van uw schriftelijke klacht, ontvangt u schriftelijk een antwoord namens Desired Behavior.